Waterplanten en planten aan het water vormen de ecologische basis om water gezond te houden.

Graaf een gat in de grond waar water in kan staan en De Natuur regelt vanzelf dat in no-time het water bevolkt wordt door microorganismen zoals algen en bacteriën, als snel gevolgd door aanvliegend en kruipend gespuis, zoals torretjes, kevertjes kikkers en salamandertjes. Flora en fauna dus.

Na verloop van tijd neemt de biodiversiteit toe en floreert de ecologie in de bak met water, vaak geholpen door dieren die de bak bezoeken en van alles achterlaten in het water zoals plantensporen, zaden larven van waterdieren en viseitjes.

Op een gegeven moment zullen afhankelijk van omgevingsfactoren onvermijdelijk bepaalde soorten de overhand gaan nemen met mogelijk onbalans in het aquatisch milieu tot gevolg. Is het watermilieu verstoord dan neemt de biodiversiteit af en degradeert het aquatisch milieu, soms tot een gifitige cocktail, flink geholpen door externe omgevingsfactoren zoals inspoeling van water of overbevolking van vraatzuchtige waterbewoners die een overvloed aan nutriënten achterlaten.

Dat is wat AquaVerde doet. Voor elke situatie stellen we een natuurlijke formule van plantsoorten en fauna samen die samenwerkt met de omgeving.

Op een creatieve manier, soms geholpen en ondersteund door gebruik van duurzaam materiaal en hoogwaardige techniek. Maar altijd ingepast in de leefomgeving van mensen zodat het groene signaal van ‘samenwerken met de natuur’ vanzelf in ons onderbewustzijn wordt geplant.

oneindige hoeveelheid

45 +

jaar

>10000 miljard

watermoleculen

>15 miljoen kuub

drinkwater

Wat wij doen

Natuurlijk vijveren ZO!

Ontwerp, realisatie en onderhoud

Natuurvijvers-bio zwemvijvers – cultuurvijvers – waterdieren habitats

Beter water met planten

Drijvende ecosystemen

Waterrecycling – Flow vitalisering stadswatervergroening – herinrichting recreatiewater

Floodlabs Aquafarming

Ontwikkelen van Fieldlab concepten zodat circulaire food en recource productie middels aquatische ecologie mogelijk wordt

geen watervrees?

Co-creaties, daar worden we allemaal wijzer van !

samen te water!

van contact naar contract